18 thoughts on “Truyện cười dân gian Việt Nam – Trang Quỳnh Trạng Lợn #6

  1. Má ông này đọc nghe đéo hiểu dc ông đọc cái gì nữa. Cà láp cà láp. Nói dính chùm k cắt dc nghĩa gì hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *