26 thoughts on “Truyện cười thế giới Audio Mp3 Full

  1. Đây là kỹ năng sống nha các bạn. Đây là những mẩu truyện bình dị của con người

  2. Nghe chuyện này biến thành thằng ngu mất nghe toán suy luận ngu người ra

  3. t mắc cười quá àh cuoi muốn bể cả bụng . 😅😅😅 chn j ma de chuyện cười t chẳng thấy mắc cười xiu nào hết 😰😰😰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *