11 thoughts on “Truyện Gà chọi – Gà Cú Thần Trả món nợ bạc tỉ cho chủ nhân

  1. Chuyện rất hay , nhưng giọng bạn ngọng quá thành ra hỏng hết cả câu chuyện! Ngọng thì nhờ người khác đọc cho, ngu ngọng lại nhiều chuyện😀😀😀😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *