14 thoughts on “Truyện Trạng Quỳnh Trạng Lợn – Quýt làm Cam chịu, Kết Nghĩa, Cứu Vua… [Audio 2]

  1. Mình góp ý chút xíu
    Giọng đọc thì rõ ràng truyền cảm.nhưng đọc hơi nhanh.thêm phần câu "chú thích rồi hết chú thích" mình nghe có vẻ hơi thừa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *