24 thoughts on “TTCTSD – Huỳnh Phương Nổi Điên Với Đồng Đội Khi Chơi Cờ Tướng

  1. -Ngta đánh cờ mà chỉ chỉ để ngta đánh mấy ba ui
    -ui ở ngoài ngta sáng đường hơn để ngta chỉ
    – tự dưng ngta chỉ rồi đánh theo, mình phải có thế của mình
    Cũng ổng k àk..kkak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *