3 thoughts on “tự tiêm xem cảm giác thế nào ạ

  1. Cái cảm giác tự tiêm này ông chú cứ phải học hỏi mẹ cháu.ngày trước mẹ cháu toàn tự tiêm lấy thôi.chú tự tiêm có thấy phê con cá trê ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *