36 thoughts on “TỰA GAME NHIỀU ZOMBIE NHẤT THẾ GIỚI!!| World War Z [1]

  1. Đây là lần đầu tiên em thấy anh chơi với anh dũng senpai 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔😱😱😱😱😱😱😱😱😨😨😨😨😨😨😨

  2. Cái này chơi nhiều người đỡ sợ chứ trò evil chơi một mình sợ bỏ cha đi được 😅😅😨😨

  3. Avengers tung doi dau doan quan dong nhu zombie cua ultron nen neu avengers assemble lai bang quy mo luc luong nhu trong endgame tat pha dai dich zombie luu y ai cung phai mac bo giap cua iron man de ko bi can dam bao se co battle dinh cow ai thich thi like

  4. 6:03 con zom đánh ông Dương said: MÀY KHÔNG BẮN À???? BẮN ĐI HỒI HỒI CÁI GÌ?? NÀY THÌ HỒI NÀY ( rồi con zom cào ) :>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *