9 thoughts on “TUẤN AN(Tây Ninh) 3-3 QUỐC DƯ(LongAn) (tuấn an,cà bắp,bình…dư,chí linh,lam)

  1. Mình thấy banh Quốc Dư này rất có tiềm năng, vào đà, động tác giả, xử lý rất có nét..tăng thêm phần quyết liệt nữa là OK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *