14 thoughts on “U MINH NGỤY TƯỢNG : CHAP 158: YỂM THUẬT. Truyện Tranh Kinh Dị

  1. Nếu long gia có 5 thằng đứng đầu thì như trận chiến năm xưa của lạc sinh cx có 8 hộ pháp, cứ bắt lẻ từng thằng :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *