24 thoughts on “U MINH NGỤY TƯỢNG : CHAP 160 : YÊU CÂU CÕNG THI. Truyện Tranh Kinh Dị

  1. Tội nghiệp yêu câu. Vì k chấp nhận dc cái chết của chủ mà trở thành oán hận, chấp niệm hóa thành yêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *