39 thoughts on “U MINH NGỤY TƯỢNG CHAP 217

  1. Raw nè anh em: thần ngao nha. Để thần ngao solo với ẻm. Vì sợ tiẻu cẩu thua.. khúc sau nữa đánh với boss tiểu cẩu gần die , hắc hồ mới xuất hiện 😬😬

  2. Đó giờ thấy tiểu cẩu đánh vs mấy con dưới nước toàn thứ dữ
    Thông thiên nguyên , Giao Long, Chúc Long

  3. Vậy sở thú của anh Cẩu toàn thanhnjen hài hước, chưa nói anh Đại Cương ném ko trượt phát lào. mấy anh ngầu thì lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân hêt rồi

  4. Khả năng là thu phục con lươn này, từ nó biết đường đến Xà Tộc để cứu Xích Long.
    Còn nói về sức chiến đấu con lươn này không ăn được to con, To con có Long Đảm trong người, không lever cao mới lạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *