2 thoughts on “U tuyến giáp ác tính có nguy hiểm không?

  1. Tôi bị nổi hạch ở cổ khoảng 2 năm nay. nhưng có lúc bị hạch lúc lại hết cứ lặp đi lặp lại tư vấn cho tôi 0914840950

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *