3 thoughts on “Ứng dụng excel vẽ biểu đồ error bars

  1. tiếng của thầy noi nhỏ xíu ko nghe được gì, mà còn chỉnh cái tiếng " cạch cạch" chi nghe đau cả đầu luôn thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *