Ứng dụng Kinh Dịch trong Kinh doanh – Phần 1 – Trương Kiến TríAudiobook – đọc sách ứng dụng 64 quẻ Kinh Dịch trong kinh doanh của Trương Kiến Trí.
Phần 1: giới thiệu và 10 quẻ đầu tiên: Bát Thuần Kiền, Bát Thuần Khôn, Thủy Lôi Truân, Sơn Thủy Mông, Thủy Thiên Nhu, Thiên Thủy Tụng, Địa Thủy Sư, Thủy Địa Tỷ, Phong Thiên Tiểu Súc, Thiên Trạch Lý

00:00 Lời giới thiệu sách
2:00 Bát Thuần Kiền
8:15 Bát Thuần Khôn
13:26 Thủy Lôi Truân
18:39 Sơn Thủy Mông
24:50 Thủy Thiên Nhu
29:46 Thiên Thủy Tụng
36:08 Địa Thủy Sư
39:40 Thủy Địa Tỷ
43:35 Phong Thiên Tiểu Súc
47:51 Thiên Trạch Lý

Music by: Di Evantile Make Me Believe

Facebook:
Audio 64 quẻ Kinh Dịch – Phan Bội Châu tại đây:
Video tự học Kinh Dịch:

Nguồn: https://samurai-weapons.net/

Xem thêm bài viết khác: https://samurai-weapons.net/category/cong-nghe/

3 thoughts on “Ứng dụng Kinh Dịch trong Kinh doanh – Phần 1 – Trương Kiến Trí

 1. Thông thao dc kinh dịch mới có thể làm pt giúp đời. Nêu ai cần trợ giúp dt zalo 0977189124 tôi giup miễn phí

 2. Mục lục
  00:00 Lời giới thiệu sách
  2:00 Bát Thuần Kiền
  8:15 Bát Thuần Khôn
  13:26 Thủy Lôi Truân
  18:39 Sơn Thủy Mông
  24:50 Thủy Thiên Nhu
  29:46 Thiên Thủy Tụng
  36:08: Địa Thủy Sư
  39:40 Thủy Địa Tỷ
  43:35 Phong Thiên Tiểu Súc
  47:51 Thiên Trạch Lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *