22 thoughts on “Ván cờ tướng có sát chiêu kinh dị thỏa mãn người xem nhất

  1. Nếu Anh có thời gian em hi vọng a có thể bình thuật lại vấn đấu của triệu hâm hâm vs lý hồng gia trong giải giáp cấp liên tái vòng 24 năm 2019 cách dùng pháo của Tiểu triệu rất hay.hi vọng a lm cho AE yêu cờ hiểu rõ hơn

  2. Lý Lai Quần đánh cờ dã man thật, kỳ vương như HT mà chỉ biết đỡ từ đầu đến cuối, quá siêu ^^

  3. 13'53": Bên đỏ còn biến khác : xe đỏ lộ 2 tấn 3 ăn pháo đen, mã đỏ lộ 6 tấn 5 ăn tượng đen, pháo đỏ lộ 8 bình qua lộ 1 ăn tốt đen ( sau khi sĩ đen lộ 5 tấn 4 nhằm đổi xe đen lấy mã đỏ) , pháo đỏ lộ 1 bình qua lộ 5, mã đỏ lộ 5 thoái về lộ 3 chiếu tướng, ăn tiếp xe đen lộ 2 chiếu tướng, bình pháo đỏ còn lại lộ 1 qua lộ 4 giác sĩ, bình nốt pháo đỏ lộ 5 qua lộ 4 chiếu pháo lồng ( cách đi của biến này liên hoàn hơn )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *