VẤN ĐÁP GIỚI LUẬT: RA NGOÀI CƯƠNG GIỚI KHÔNG MANG THEO Y, KHI MINH TƯỚNG XUẤT HIỆN CÓ MẤT Y KHÔNG?Bao gồm các câu hỏi: Vật của Tỳ Kheo có thể chia cho cha mẹ được không? Nếu đi ra ngoài cương giới không mang theo y, khi minh tướng xuất hiện có mất…

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://samurai-weapons.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *