4 thoughts on “#VHVNtv – Dạo một vòng Vân Đồn xem có gì hay?

  1. Không có chuyện lãnh thổ của Việt Nam mà TQ sang làm gì cũng được,thích làm gì thì làm đâu.kể cả mọi người có ra sát cửa khẩu Móng Cái thông thương với TQ cũng vẫn yên ổn như vậy.mất nước,mất đất chỉ là những lời xuyên tạc của bọn phản động thôi ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *