video 3 chay online: hmi weinview big Tag trong nhà máy thủy điệnvideo 3 run online: hmi weinview big Tag in the hydroelectric plant
– Ngày tiếp theo chạy online qua mạng Lan wife để test thiết bị trước khi Dowload xuống màn hình.
– lệnh trong excel: =CONCATENATE(A127,,B127, C127) thường dùng trong lập trình khi xử lý text trong HMI và scada.
– video sau minh sẽ hướng dẫn dùng lệnh trên và tích hợp HMI lập trình 1 lần dùng cho các PLC khác nhau.

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://samurai-weapons.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *