25 thoughts on “Video hài Gặp nhau cuối tuần – Trường học yêu vợ – Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Phạm Bằng

  1. Nhớ ngày xưa quá, hồi đó mới 5,6 tuổi nhưng sáng t7, cn nào cũng hóng gặp nhau cuối tuần với ở nhà chủ nhật, buổi chiều thì chỉ đợi vườn cổ tích, thấm thoát gần hơn 20 năm rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *