3 thoughts on “Viêm Lồi Cầu Khuỷu Tay (viêm điểm bám gân), và Phương Pháp Điều Trị Triệt Để, Không Cần Phải Tiêm

  1. Thưa thầy e bị viêm cầu lồi 2 năm và tiêm nhiều lần rồi thì trâm cứu có khỏi đươc không e ở tận hải dương

  2. Thua thay chua viêm lôi câu canh tay dùng cấy chỉ thi khoang mây đợt thì khỏi ạ? Có nên dung châm cứu trước khi cây k hay cay chi luôn a.e cam ơn thay ạ

  3. Con ở Hồ Chí Minh học chuyên ngành Dược học, trước đây con có tìm hiểu Đông y qua sách nhờ coi những clip của thầy con có niềm tin hơn và quyết tâm học thêm văn bằng 2 Đông y.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *