VietinBank liên quan gì đến Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống?Thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2019
VietinBank liên quan gì đến Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống? | Small Question
VietinBank chi nhánh Đô Thành cho Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống vay khoảng 2.483 tỉ đồng tính hết năm 2018.
#Small_Question

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://samurai-weapons.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *