[Vietsub] [190224] SNH48 Team HII MC3 “Ấn Tượng Đầu Tiên & Ấn Tượng Hiện Tại?”Chủ đề MC: Nói về ấn tượng đầu tiên và hiện tại của bạn đối với các thành viên trên sân khấu?

Thành viên: Sam – Khương Sam, Nguyên – Phí Thấm Nguyên, Dao Dao – Thẩm Mộng Dao, 77 – Thích Dư Châu, Sảng – Quách Sảng, Điềm Điềm – Vương Hân Nhan Điềm Điềm, 11 – Vương Dịch, Vũ San – Tống Vũ San

Link GD:

Brought to you by: JShan’s Subteam – a part of JShan’s House
Follow us on Facebook:
Thank you for watching!

#SNH48 #姜杉

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *