23 thoughts on “VIETSUB EXO D.O à làm CHANYEOL giựt mình kìa @ Cool Kiz On The Block

  1. chan chắc bị đòn nhiều lần rồi nên mới cảnh giác sợ sệt vậy phải ko? haha…cánh cụt nhà tui đanh đá lắm nhé

  2. sao Đô toàn làm chan sợ thế nhỉ mà Chan giật mình nhìn cũng dễ thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *