35 thoughts on “[ Vietsub] Kịch Truyền Thanh Đam Mỹ H+ [Ngục]

  1. Có khi nào lồng tiếng bộ kịch xong nó không còn đơn giản là kịch nữa mà ra ngoài đời thật luôn không😂

  2. Trờn thì đang chở lạnh . Em nằm nghe kịch chuyền thanh . Dù k có ai cạnh . Nhưng không hề lạnh dù chẳng có anh.
    Má oiii nó nóng hừng hực luôn ák

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *