Vlog 136 || Cuộc thi vật bò , và quoăng dây bắc bò, nhìn rất đẳng cấpcuộc thi rất thú vị , đó chỉ là một cuộc thi ,chứ không làm tôn thương gì đến loại vật , nhiều kháng giả đi đến xem, cuộc thi ,những cô gái phi ngựa nhìn rất đẹp

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

21 thoughts on “Vlog 136 || Cuộc thi vật bò , và quoăng dây bắc bò, nhìn rất đẳng cấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *