VLS student: Carol | ReviewVLS’s student: Carol
Chỉ sang Việt Nam với mục đích du lịch, nhưng sau khi tham gia lớp học thử miễn phí của VLS, chị Carol – người Pháp đã quyết định dành 2 tuần cuối cùng ở Việt Nam để tham gia khóa học tiếng Việt kéo dài 40 giờ tại VLS.

Chị từng chia sẻ là nếu có cơ hội quay lại Việt Nam, chị chắc chắn sẽ tiếp tục học tiếng Việt với VLS.
Cùng xem những chia sẻ của chị Carol trong video này nha!
—————————————-
At first, Vietnam is just a destination on Carol’s travel journey, but the interesting trial lesson of VLS is the key factor that made her join a 40-hour course on the last 2 weeks staying in Vietnam

Let’s see her experience with VLS through the video below!

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://samurai-weapons.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *