27 thoughts on “Vừa học vừa chơi tập 6 – sam tv

  1. Cả một bầu trời tuổi thơ đây chứ đâu, nhớ hồi học lớp 4 tối nào về cũng đòi xem cái này, mà thời đó chưa wi-fi như bây giờ =)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *