17 thoughts on “Vua Trò Chơi Yugioh – PUBG Bộ Bài Jaden Yuki Kẻ Mượn Thời Gian | Elemental Hero #448

  1. Cái con hoả 2k8 dmg ấy là khi đánh và tiêu diệt đc quái đối phương, sẽ rút đc 1 lá bài trên cùng

  2. Mà a ơi con 2k7 màu trắng dung hợp pm xong nó có iphex là : khi có 1 quái dung hợp nằm trong mộ có thể kích hoạt iphex hồi sinh lại quái dung hợp đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *