38 thoughts on “Xem phim Siêu Đạo Chích KID tập 7

  1. Giọng Nhật người ta vừa ngọt vừa hay giọng lòng ra tiếng việt nó vừa bựa vừa hài ……

  2. Giọng Nhật người ta vừa ngọt vừa hay giọng lòng ra tiếng việt nó vừa bựa vừa hài ……

  3. Kaito kid * aoko giống sinichi * ran.
    Bố aoko giống bố ran
    Mẹ shinichi lầy giống mẹ kaito kid
    Bố Shinichi nhìn có thấy giống bố kid ko v. 😂😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *