37 thoughts on “Xem phim Siêu Đạo Chích KID tập 8

  1. Mọi người đàn ông đều hướng về ngươi nhưng Trừ 3 người này anh thám tử tóc vàng, Shinnichi, Kaito Kid

  2. Aako nói vậy nhưng vẫn có shinichi, hattori, yusaku, …. thì chỉ có một người phụ nữ họ yêu thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *