One thought on “Xỉ than của nhà máy formosa Hà Tĩnh mang làm đường

  1. Ông mà…bới móc , đụng chạm đến… Formosa , THÌ COI CHỪNG …ông lại được " ĐỘI CÁI MŨ " … PHẢN ĐỘNG bây giờ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *