Xử lý vệt cóc gặm trên đường nhựa tại Văn Lâm, Hưng Yên bằng bê tông nhựa nguộiBê tông nhựa nguội loại SC800, là một hỗn hợp bê tông nhựa nguội sản xuất chuyên sử dụng để xử lý các vệt cóc gặm trên đường nhựa. Với vệt cóc gặm hình thành từ quá trình lưu thông, các tuyến đường giờ đây sẽ được xử lý triệt để với giải pháp bê tông nhựa nguội chuyên dụng Masami.

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://samurai-weapons.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *