8 thoughts on “Xuất hiện Brand 3 sao trong giải cờ Trại Mèo | Đấu trường chân lí mùa 2

  1. Xem lại mới thấy dỡ vãi để 1 con ngọc vào để taric k bị nhảy chết là lật đc rồi, như pha 35:11 ali sợ liền =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *