14 thoughts on “Yêu và Hận tập 10, bản lồng tiếng phim Thái Lan

  1. Đúng là 2 con khùng val, con camlay thầy thuốc , nghe mùi thuốc là BT rồi nó đâu có khùng mà uống đâu

  2. Nói nhiều quá mày 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *