16 thoughts on “Yêu và Hận tập 11, bản lồng tiếng phim Thái Lan

  1. Nếu nam xưa họ nói ra sự thật! Thì bây giờ đâu có chuyện mà nếu như vậy cung đâu có phim mà xem hihi

  2. Sư thật mai la su thật roi se co ngay cung bi phơi bày căng che dau khiến cho ta cang cam thay bất an va lo so

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *