12 thoughts on “Yêu và Hận tập 8, bản lồng tiếng phim Thái Lan

  1. Ngày xưa bên thái ng hầu nc vs chủ phải quỳ vất vả ghê, xem phim hội đồng của VN mh thấy còn đỡ phân biệt hơn ở bển

  2. xem phim này thân phận thì lộn xộn cũng vì lòng hận thù toàn mượn bàn tay của người khác de trả thù

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *